donderdag 26 september 2013

 
Posted by Picasa
Napoleon liet in 1811 in Nederland een volkstelling houden.
Reden:  De belasting opbrengst en registratie kanonnenvoer.  

maandag 3 juni 2013

REGISTRE CIVIQUE van Naarden uit 1811

Volgens de Code Civil (of Code Napoleon) hadden alle mannelijke ingezetenen van een
'mairie' van 21 jaar en ouder die staatsburger waren (dit was in principe iedereen, tenzij
men hieruit was ontzet wegens krijgsdienst voor een vreemde mogendheid of een veroordeling voor ernstige misdaden) het recht om de leden van de municipaliteit, een soort gemeenteraad, te kiezen. Hiertoe moesten deze ingezetenen geregistreerd worden in de Registres Civiques (R. C), die per sous-préfecture dienden te worden opgesteld. Hierin werden niet alleen de namen van de ingezetenen, maar ook hun geboortedata en de beroepen
genoteerd. Deze registers werden na de inlijving bij Frankrijk opgesteld, eerst in Limburg,
Zeeuws-Vlaanderen en Noord-Brabant, later - pas in 1811 - in de rest van Nederland.
De registers moesten jaarlijks bijgewerkt of herzien worden, zodat men soms ook uit 1812
en 1813 lijsten vindt. Na de bevrijding van het Franse regiem in 1813 werden de registers
niet meer bijgehouden.

-------------------------------------------------------------
Door Jan Boer Rookhuyzen overgenomen en op onderstaande lijsten vastgelegd.

___________________________________________
Registre Civique
Is opgemaakt in alle Nederlandse gemeenten. De  Naardense volkstelling van 1811 is echter bijzonder. De meeste mensen op de lijst met hun gezinnen zaten tijdens het ‘’Beleg van Naarden’ een half jaar opgesloten in de vesting. Het Franse leger hield de vesting bezet van nov. 1813 tot met 1814. Het Nederlandse leger sloot de vesting in en begon het beleg. Nederlandse kanonnen beschoten de vesting. De belegerde Fransen ondervonden weinig schade. De vijand bleef letterlijk buiten schot. De Nederlandse inwoners van het stadje werden echter dakloos gebombardeerd. Er werd ook honger geleden door de burgers.
In 1815 dienden vestingbewoners 'schadeformulieren' in. Hoe de schadeafwikkeling is verlopen is niet duidelijk.
--------------------------------------------------------------------------------------
BOEREN EN KNECHTS

Naam huisnummer   1811

Barend, Harmen Boerenknecht   * 1771
Beek, Reijk          Boerenknecht 1786
Beer, Jacob de  Boer 1774   n 436, 438
Berg, Hendrik Jansz van den 1775
Beth, Sijmen Boer  1783   503
Borman, Everts boer  !761   65
Bremer , Gerrit van Boerenknecht  1787
Bruin,  Bart de  Boerenknecht 1786
Coeman, Marten  boer 1770    48
Coeman, Klaas boer 1781    309
Dankelschijn, Willem boer  1782  362
Dekker, Jan Meeuwis 1759
Dekker, Jan Jansen Boereknecht  1789
Dirks, Gerrit Boer  1769  126
Disselbloem , Roel Boer 1773 573
Eijden, Rijk van Boer  1785    507
Gooijer, Cornelis de  Landbouwer  1774  346
Gooijer, Dirk de  boer  1772  361    OBIT
Gooijer, Cornelis Cornelisz de   landbouwer  1785   346
Graaf , Arie de, boer  1754  305
Graaf, Pieter de landbouwer  1751   257, 260, 295
Hage, Pieter Boerenknecht 1784
Heijtkamp ( Heikamp)  Gerrit, Boer 1781 354
Heijtkamp (Heikamp) Evert boer  1774  524
Hendrikse, Willem boerenknecht  1763
Hendrikse, Elbert  boerenknecht 1763   255
Hijtkamp, (Heikamp)  Willem boer  1771  106
Huijsman, Elbert  Boer 1756
Huijssteede , Hartiger van Boer 1774    580
Huister, Hendrik  Boerenknecht  1769
Jong, Gijsbert de  Boer 1783    516
Jong, Gerardus Boer 1779
Jong, Willen de Boerenknecht 1775  
Kippersluis, Frederik boerenknecht  1784
Klarenbeek,  Willem  boer  1784    542
Kooy, Rijk  boer  1780  512
Kooy, Jacob boerenknecht  1788
Kooijman, Cornels Boerenknecht 1788
Koper, Jan  Boer boer 1760  581
Kreijnen, Teijmen  boer 1731
Kreijnen, Gerrit  boer 1763 531
Kreijnen, Hendrik  boer  1710  531
Kreijnen Jacob boer 1767 543
Kreijnen Jacob boer 1772 543
Kreijnen Lambert  boer 1772  545
Laakman, Willem   boerenknecht 1781
Los, Geurt  boerenknecht  1790
Majoor, Klaas boer en koopman  1740  550
Majoor Teijmenen boerenknecht   1770  550
Metves, Gerrit boerenknecht 1786
Nagel, Dirk boer 1763   577
Post, Jan boerenknecht  1788
Rave, Jan boer 1783
Raven, Hendrik boer 1767
Raven, boerenknecht 1780   549
Rijk, Cornelis de  landbouwer  1761   171
Ruijer ( Ruyter)  Jacob Boer 1757    537
Ruijer (Ruyter)   Hendrik  boer  1757
Ruijsendaal, Gerrit boerenknecht  1789
Ruijsendaal Teunies boer 1757  544
Ruijsendaal, Jan boer  1774   568
Ruijter , Piter boer 1752  570
Ruijter seger boer 1763 505
Schoonhoven, Geijs  boerenknecht 1779
Schuik, Manus van boerenknecht  1784
Seijtveld, Teunis boer 1755
Snel, Gerrit  boerenknecht   1783
Stalenhoeff,  Jan boer  1769  509
Steur, Jan boer 1774   576
Taat, Evert boer 1784  516
Veenendaal, Jan Boerenknecht 1777
Vuijst, Cornelis landbouwe  1741  170
Vuijst, Pieter landbouwer 1778   330
Wildrijk , Teunis boer 1766   104
Wouterse, Gerrit boer  1767   504
________________________________________
Geschiedenis van Gooiland en de Erfgooiers 

Voor vervolg:  OUDERE BERICHTEN.

VOLKSTELLING VAN NAARDEN UIT 1811

 
Posted by Picasa
Aartze - Bremer 
 
Posted by Picasa
Breur - Grolle 
 
Posted by Picasa
Groot - Ketjen 
 
Posted by Picasa
Ketjen - Oostveen 
 
Posted by Picasa
Oostveen - Schipper